Website
Algemeen Deze website wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de gymnastiekvereniging Salto te Amsterdam. Webontwerp en beheer: Claudia Schade, Anneke de Jong en Frans Visser Bijdragen voor de website kun je sturen naar: website@gvsalto.nl  Foto's en films op de website Wij proberen foto's te maken bij alle gelegenheden waar Salto-leden aan meedoen. Mocht je een leuke, aardige of interessante foto hebben van een wedstrijd of evenement mail die dan naar het adres van de website. We kijken of we die kunnen plaatsen. De foto's worden door de makers aan ons ter beschikking gesteld voor gebruik op de website. Als het kan vermelden we de naam van de maker erbij. Mocht je een foto waar je op staat liever niet geplaatst zien, dan kan je ons dat laten weten. We willen dan wel even preciezer horen waarom dat is en na overleg zullen we de foto van de website halen. Neem hiervoor ook contact op met bovenstaand mailadres. Zie verder ook de toestemmingsverklaring zoals deze met ingang van 2019 onderdeel is van de inschrijfprocedure. In sommige gevallen zullen we de foto's ook gebruiken voor promotiedoeleinden (bijvoorbeeld de gemeentegids). We gaan er vanuit dat (impliciete) toestemming voor plaatsing op de website inhoudt dat we ook voor deze clubdoeleinden de foto's en jouw portret mogen gebruiken. Neem contact op als je het niet eens bent met een publicatie. © Copyright De rechten van de foto's en film berusten bij de makers, die ze hebben overgedragen aan Salto. Gebruik buiten de website alleen na voorafgaande toestemming van Salto. Printen van foto's voor eigen gebruik is toegestaan.